243 Ревизии (6.0.1)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  tianya 1c0a562625 bump 6.0.1 преди 2 месеца
  tianya 220c61a790 模块管理页面调整 преди 2 месеца
  tianya 61d31a2434 修正在高版本数据库中出现乱码的错误 преди 2 месеца
  tianya f28865bd6f 修正PHP老版本无法解析的错误 преди 2 месеца
  tianya 3c3422f32d Update README.md преди 2 месеца
  tianya ecec9c13eb 准备下一个版本v6.1 преди 2 месеца
  tianya a56f1cccb3 页面细节调整 преди 2 месеца
  tianya b735b90420 更新软件许可协议 преди 2 месеца
  tianya def8f79bca Update README.md преди 2 месеца
  tianya 8d75966130 移除不必要的文件 преди 2 месеца
  tianya 29dbf3ce61 会员中心调整,移除不必要的文件 преди 2 месеца
  tianya 66c4ed2a50 发布调整 преди 2 месеца
  tianya 5c806b1a0a 安装程序调整 преди 2 месеца
  tianya e4fe12aa02 更换新的logo преди 2 месеца
  tianya 5f9d5d85f2 移除无效资源 преди 2 месеца
  tianya a3c59d9569 Update step-2.html преди 2 месеца
  tianya 831bb9d775 资源文档修改 преди 2 месеца
  tianya 2c9f6465e3 模块调整,移除已经内置的模块 преди 2 месеца
  tianya 469d080dba 移除后台广告 преди 2 месеца
  tianya bab4f68e1f 会员中心界面调整 преди 2 месеца
  tianya b60deb4226 完善病毒扫描,文件校验合并到病毒扫描中 преди 2 месеца
  tianya fe23cd45e0 模块部分移除远程模块包 преди 2 месеца
  tianya 299a8b0f75 安装包调整 преди 2 месеца
  tianya 058dfa70df 友情链接标签调整 преди 2 месеца
  tianya 1565e85444 二维码功能优化调整 преди 2 месеца
  tianya 99a876bf67 Update index_body.htm преди 2 месеца
  tianya 45f213a507 重写拼音组件,采用DedeBIZ替代 преди 2 месеца
  tianya 183d1ab45a 代码调整 преди 2 месеца
  tianya b631708652 支持DedeBIZ商业分词组件 преди 2 месеца
  tianya 68577eab94 安全检测页面调整 преди 2 месеца
  tianya 9a2f6d25d4 友情链接页面完善 преди 2 месеца
  tianya 23f10e4d3d 自定义表单调整 преди 2 месеца
  tianya 3fb606b010 投票模块样式调整,购物车模板样式调整 преди 2 месеца
  tianya 4f686a4763 模块功能调整完善 преди 2 месеца
  tianya 44d039dc90 模块打包安装管理功能调整 преди 2 месеца
  tianya d84cbc28f8 DedeBIZ调整 преди 2 месеца
  tianya 89527a30c2 更新许可协议地址 преди 3 месеца
  tianya 814d406b07 增加Dede商业支持信息 преди 3 месеца
  tianya 9195053060 版权信息更新 преди 3 месеца
  tianya 0b0aaf82e2 Update top_login.htm преди 3 месеца
  tianya adef63bb25 会员中心界面功能调整 преди 3 месеца
  tianya ccf613be97 会员中心调整代码优化 преди 3 месеца
  tianya 8d541209e5 会员中心内容发布调整 преди 3 месеца
  tianya 119ef89acd Update module-install.php преди 3 месеца
  tianya ac9141298b 代码调整 преди 3 месеца
  tianya 8ee8815cbe 检查是否有openssl的支持 преди 3 месеца
  tianya 3a2ff32361 后台样式界面调整 преди 3 месеца
  tianya 5d657542eb 后台csrf优化调整 преди 3 месеца
  tianya 168e8af385 调整文件版权声明,移除无效文件 преди 3 месеца
  tianya da3f3ed3f1 调整安装程序,更改为dedecmsv6 преди 3 месеца