Преглед на файлове

Merge pull request #4 from zidony/patch-4

Update googlemap.htm
tags/6.0.2
llgoer GitHub преди 3 месеца
родител
ревизия
b3a0cb1cac
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      src/templets/default/googlemap.htm

+ 1
- 1
src/templets/default/googlemap.htm Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="<?php echo $cfg_soft_lang; ?>" ?>
<?xml version="1.0" encoding="{dede:global.cfg_soft_lang/}" ?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
{dede:freelist/}
</urlset>

Loading…
Отказ
Запис